Mitä geenit ovat?

Solu: Sisältää tuman.
Tuma: Sisältää kromosomit, joita eri eläinlajeilla on eri määrä, mutta parillinen.
Kromosomi: Koostuu DNA-rihmasta, joka on jakautumisvaiheessa X-muodossa tiukalla kierteellä.
DNA-juoste/-rihma: DNA on kaksijuosteinen kaksoiskierteinen molekyyli, joka on lisäksi kiertynyt histoniproteiinien ympärille.
Emäsjärjestys: DNA-juosteet ovat kiinni toisissaan emäsparien (adeniini & tymiini ja guaniini & sytosiini) ja vetysidosten avulla. Tietty emäsjärjestys vastaa geeniä.
Geeni: Proteiinin valmistusohje.
Alleeli: Geenin vaihtoehtoiset muodot, jotka sijaitsevat samassa kohtaa geeniä eli samassa lokuksessa. Kustakin geenistä on aina kaksi alleelia, joista toinen on peritty isältä ja toinen äidiltä.
Mutaatio: Kun geenin luenta häiriintyy proteiinia valmistaessa, voi esimerkiksi jokin emäs tippua pois. Tällöin alkuperäinen ohje proteiinin valmistukseen on muuttunut ja tuloksena on uusi mutaatio.

Geeni sisältää perinnöllisen tiedon jonkin ominaisuuden rakentamiseen.