Sukupuoleen kytkeytyvä periytyminen

Sukupuolisidonnaiset mutaatiot

  • Opaali
  • Ino (lutino ja albiino)
  • Kaneli
  • Lacewing
  • Slate
  • Texasin clearbody
  • Sukupuoleen kytykeytyvät geenit sijaitsevat sukupuolikromosomissa X.

    Ihmisten sukupuolikromosomeista poiketen lintumaailman koiraan sukupuolikromosomit ovat XX ja naaraan XY. Tämän takia sukupuolisidonnaiset mutaatiot ilmenevät naaraissa koiraita useammin.