~ Genetiikan ihmeitä ja värimuunnosten kauneutta ~

Etusivu ¦ Undulaattini ¦ Tietoa undulaateista ¦ Genetiikka ¦ Värimuunnokset ¦ Poikaset ¦ Kuvia ¦ Linkit  ¦  Sivukartta

 

Sukupuolisidonnaiset geenit

Sukupuolisidonnaiset resessiiviset geenit:

 • opaali
 • ino (lutino ja albino)
 • kaneli
 • lacewing
 • slate
 • Texasin clearbody

 

Naaraat ovat sukupuolikromosomeiltaan tyyppiä ZW (XY) ja koiraat ZZ (XX)

Undulaattien ja muiden lintujen kromosomeista käytetään merkkejä Z ja W erotukseksi ihmisten kromosomeista. Z vastaa ihmisten X-sukupuolikromosomia ja W ihmisen Y-kromosomia. Kaikki sukupuoleen kytkeytyvät geenit sijaitsevat sukupuolikromosomissa Z (ihmisen X-kromosomi). Tämä tarkoittaa sitä, että naaras undulaatit eivät voi kantaa sukupuoleen kytkeytyvää ominaisuutta piilevänä, kun taas koiraat voivat. Naaraat saavat Z-kromosominsa aina isältään ja W-kromosomin äidiltään joten, jos isällä on sukupuoleen kytkeytyvä geeni piilevänä, se ilmenee heti naaraspuolisissa jälkeläisissä, mikäli ne ovat sen perineet. Koiraiden täytyy periä tämä geeni molemmalta vanhemmaltaan, jotta sukupuolisidonnainen geeni tulisi niissä näkyviin, eli emon täytyy ainakin ilmentää sukupuoleen kytkeytyvää geeniä, jotta koiraspuoliset jälkeläiset voisivat ilmentää myös sukupuoleen kytkeytyvää geeniä.

Koiraiden X1 ja X2-kromosomit

Koirailla on kaksi X-kromosomia, joita voidaan merkitä merkeillä X1 ja X2 . Tällä ilmaistaan, onko piilevänä oleva sukupuolisidonnainen geeni peritty isältä vai äidiltä. X1 geenit ovat periytyneet isältä ja X2 geenit äidiltä. Jos otetaan esimerkiksi koiras, joka on perinyt piilevän opaali-geenin isältää ja ino-geenin äidiltään, se merkitään: normaali/(X1: opaali, X2: ino). Jos naaraspuolinen poikanen perii tältä isältään X2-kromosomin, se on visuaalisesti ino. Jos taas naaras poikanen perii X1-kromosomin, se on visuaalisesti opaali. Jos koiraalla olisi X1 ja X2 kromosomissaan jokin sama sukupuolisidonnainen geeni, se olisi visuaalisesti kyseisen sukupuolisidonnaisen geenin värinen.

Alla olevissa taulukoissa punainen X tarkoittaa sukupuolisidonnaista geeniä. Käytän esimerkkinä alla olevissa taulukoissa kaneli-geeniä, mutta voit vaihtaa sen paikalle ihan minkä tahansa muun sukupuoleen kytkeytyvän geenin. Kun koiraalla on kaksi punaista X-kromosomia, se on puhdas kaneli. Jos koiraalla on vain yksi punainen X-kromosomi, se on normaali, joka kantaa piilevänä kaneli-geeniä. Naaras on puhdas kaneli jo silloin, kun sillä on vain yksi punainen X-kromosomi, ilman sitä se on normaali.

Olen merkinnyt taulukoihin ihmisten kromosomimerkeillä X ja Y sukupuoleen kytkeytyvien geenien periytymisen. Sulkujen sisällä ovat ne geenit, jotka ovat linnulla piilevänä.

Koiras on normaali/(kaneli) ja naaras normaali, jälkeläisistä

koiraat:

 • 50 % normaali
 • 50% normaali/(X1:kaneli)

naaraat:

 • 50% kaneli
 • 50% normaali. 

Koiras on puhdas kaneli ja naaras normaali, jälkeläisistä

koiraat:

 • 100% normaali/(X1:kaneli)

naaraat:

 • 100% kaneli.

Koiras on normaali/(kaneli) ja naaras puhdas kaneli, jälkeläisistä

koiraat:

 • 50% kaneli (eli X1:kaneli, X2:kaneli). Puhdasta kaneli koirasta ei yleensä merkitä näin vaan kirjoitetaan suoraan, että kyseinen lintu on kaneli.
 • 50% normaali/(X2:kaneli)

naaraat:

 • 50% kaneli 
 • 50% normaali.

Normaali koiras Normaali (/kaneli) koiras Kaneli koiras
Normaali naaras 50% Normaali koiras
50% Normaali naaras

25% Normaali koiras
25% Normaali (/X1: kaneli) koiras
25% Normaali naaras
25% Kaneli naaras

 

50% Normaali (/X1: kaneli) koiras
50% Kaneli naaras
Kaneli naaras 50% Normaali (/X2: kaneli) koiras
50% Normaali naaras
25% Normaali (/X2: kaneli) koiras
25% Kaneli koiras
25% Normaali naaras
25% Kaneli naaras
50% Kaneli koiras
50% Kaneli naaras

 

Etusivu ¦ Undulaattini ¦ Tietoa undulaateista ¦ Genetiikka ¦ Värimuunnokset ¦ Poikaset ¦ Kuvia ¦ Linkit  ¦  Sivukartta

Copyright ©    Annica Haga

Kuvien, tekstien tai grafiikan kopiominen ilman lupaa kielletty.

Webdesign by Mia 2006