Pesiminen

Ennen pesintää

Ennen kuin undulaattien pesitystä kannattaa edes harkita, täytyy naaraan olla vähintään lähemmäs 1,5-vuotias ja koiraan vuoden vanha pesityksen alkaessa. Tällöin vältytään myös pesitykseen liittyviltä ongelmilta kuten munimisvaikeuksilta. Lintujen ei saisi antaa pesiä vuodessa enempää kuin kaksi kertaa, sillä liian tiheä pesintä uuvuttaa naaraan, ja lisäksi poikasista tulee erittäin pieniä ja helposti sairastuvia. Undulaatteja ei ole mikään pakko pesittää, sillä ne eivät pesi ellei niille anneta sopivaa pesäpönttöä.

Undulaatti ei ole yksiavioinen lintu, joten se voi pesiä eri kumpanin kanssa eri pesintäkerroilla. On kuitenkin syytä muistaa, etteivät kaikkien pesintähäkkiin siirrettyjen parien kemiat automaattisesti sovi yhteen. Toisinaan toisilleen vierailla linnuilla saattaa kestää kuukausikin ennen kuin alkavat pesiä, näin mm. silloin kun toinen linnuista on pesintälainassa tai muuten uusi.

Olisi hyvä myös miettiä, mihin tulevat poikaset viedään. Yksi hyvä paikka ilmoittaa poikasista on eri papukaijayhdistysten foorumit (Lemmikkilinnut Kaijuli ja Suomen papukaijayhdistys). Jos poikaset viedään eläinkauppaan, on siinä vaarana saman poikueen naaraan ja koiraan päätyä samaan kotiin, jolloin tämä sisaruspari saattaa myös pesiä. Kun tällainen sisaruspari pesii on suuri vaara, että poikasilla esiintyy perinnöllisiä sairauksia ja ne ovat muutenkin heikompia. Lisäksi poikasten geneettinen monipuolisuus vähenee. Undulaatteja on nykyään aika paljon tarjolla, joten tämänkin takia linnuille saatta olla vaikea löytää uutta kotia.