Halfsider

  • Silmät: Väri voi vaihdella
  • Poskilaikut: Väri vaihtelee
  • Kuviointi: Vaihtelee muunnoksen mukaan
  • Pyrstö: Väri vaihtelee
  • Perusväri: Puoliksi vihreä tai keltainen ja puoliksi sininen tai valkoinen
  • Untuva poikasilla: Harmaa tai valkoinen
  • Periytyminen: Sattumanvarainen, ei perinnöllinen

Halfsiderit ovat erittäin harvinaisia, sillä ne ovat syntyneet kahden eri tsygootin yhdistyessä, jolloin ne ovat saaneet myös ylimääräisiä kromosomeja. Ne ovat puoliksi naaraita ja puoliksi koiraita, sillä niiden sukupuolikromosomit ovat XXY tai XXXY. Tämä tekee niistä steriilejä.

Väriltään half-siderit ovat yleensä sinivihreitä. Sinisen ja vihreän raja kulkee linnun keskeltä ja jakaa sinisen värin linnun toiselle puolelle ja vihreän toiselle. Lintu on väriltään siis kuin puoliksi vihreän linjan lintu ja puoliksi sinisen. Halfsider voi esiintyä kaikilla väreillä ja kuvioinneilla esim. harmaa-harmaanvihreänä, violetti-vihreänä, spanglena, opaalina, harmaasiipenä ym. Half-sider voi olla toiselta puolelta vaikka kaneli ja toiselta normaali. On saatu myös puoliksi feather duster ja puoliksi normaali tyyppinen yksilö, mikä vain kertoo halfsider mutaation erikoisuudesta. Linnun silmät voivat myös olla eri väriset.

Halfsiderin syntyminen

Halfsiderin genetiikasta on käyty keskustelua jo monta vuotta sekä esitetty erilasia teorioita, mutta mitään teoriaa ei ole vielä hyväksytty.

John Pilkingtonin mukaan halfsiderit syntyvät kehityshäiriöstä, joka ilmenee munan aikasessa kehitysvaihessa, halfsider ei olisi näin ollen perinnöllinen, vaan synnynnäinen. Plkington arvelee, että kyseisen kehityshäiriön voisi aiheuttaa jokin vaurio melanosyyttien kriittisimmässä kehitysvaiheessa alkion hermostopienan (Hermostopiena on alkionkehityksessä tilapäinen rakenne, josta erilaistuu monia soluja kehon eri osiin.) herkässä kudoksessa, vaurioittaen vain sen toista puolta. Kun kehittyvä melanosyyttisolu on vaurioitunut, siitä jakautuneet solut ilmentävät myös tätä vauriota. Tekijä, joka voisi johtaa melanosyyttien vaurioitumiseen, saattaisi olla munan sisäiset paine-erot tai paikallinen viileneminen alkion kudoksessa. Tällaiset vauriot saattaisivat aiheutua siitä, jos naaras ei istu kunnolla munien päällä, on liian pitkään pois munien päältä tai pieni kolahdus munaan.

Lisäksi on esitetty teoria halfsiderin syntymisestä kahden eri tsygootin fuusioituessa. Tällöin linnussa olisi kahden linnun geenit yhdessä yksilössä.