Ino

  • Silmät: Punaiset
  • Poskilaikut: Valkoiset
  • Kuviointi: Ei näkyviä kuvioita
  • Pyrstö: Valkoinen/keltainen
  • Untuva poikasilla: Valkoinen
  • Periytyminen: Sukupuolisidonnainen

Valkoisia ja keltaisia punasilmäisiä undulaatteja kutsutaan albiinoiksi ja lutinoiksi, jotka tunnetaan yhteisnimellä ino. Lutinot ovat oikeammin vihreitä inoja ja albiinot sinisiä inoja. Albiinon höyhenet ovat kauttaaltaan puhtaan valkoiset ja lutinon puhtaan keltaiset. Inojen silmät ovat punaiset, jalat vaaleanpunaiset ja nokka keltainen. Lutinoilla on lisäksi erotettavissa valkoiset poskilaikut. Koiraiden vahanahka on aikuisena roosanvärinen.

Jos albiino undulaatilla on myös keltanaamio tekijä, se on kokonaan vaaleankeltainen, ja maskin väri on levittäytynyt koko ruumiiseen. Voimakkaimmin keltaista väriä on kuitenkin erotettavissa maskissa.

Jos valkoisella tai keltaisella linnulla on mustat silmät, se voi olla dark-eyed clear eli DEC, homotsygoottinen spangle (näillä koirailla sininen vahanahka) tai monen eri värimuunnoksen yhteistulos inon sijaan. Koiraiden vahanahka on aikuisena roosanvärinen kaikilla inoilla ja myös mustasilmillä. Jos albiino lintu on keltanaamio, se on kokonaan vaaleankeltainen, jolloin maskin väri on levittäytynyt koko ruumiiseen, mutta voimakkaimmin maskiin kuin muuhun kroppaan.

Ino Crossing Overissa

Crossing overissa ino voi yhdistyä opaalin tai kanelin kanssa niin että yhdistelmä periytyy aina yhdessä ja ilmentää kaikkia värejä. Yhdistelmä ino-kaneli ja ino-kaneli-opaali tuottaa lacewingin. Lisäksi ino voi yhdistyä opaalin kanssa, jolloin tuloksena on siis ino-opaali. Ino-opaalilla vain sininen heijastus höyhenistä, joka on jakautunut samaan tapaan kuin opaaleilla, voi paljastaa mukana olevan opaalin.

Texasin Clearbody on mutaatio inosta ja dominoi inoa. Siksi koiraan ei tarvitse periä kuin toiselta vanhemmalta Texasin Clearbody ja toiselta ino ilmentääkseen Texasin Clearbodya.

Ino-kanelin prosenttuaalinen crossing over mahdollisuus on 3 % ja ino-opaalin 33 %. On olemassa myös harvinaisia kaneli fallow lintuja, jotka muistuttavat paljon lacewingin väritystä ja nämä saattavat toisinaan sekoittua.

NSL-ino (non-sex-linked-ino) ja Saksan fallow

NSL-ino on täysin samanvärin kuin ino punaisine silmineen ja puhtaalla valkoisella/keltaisella perusvärillä, mutta on oma mutaationsa ja periytyy inosta poiketen resessiivisesti. NSL-ino ei ole muunnos inosta, vaan Saksan fallowista. Näiden kahden risteytys tuottaa Saksan fallow lintuja pelkkien mustasilmäisten piilevänä Saksan fallowta kantavien sijaan.

NSL-inon geenilokus tunnetaan linnuilla a-lokuksena, joka koodaa tyrosinaasia, kuparia sisältävää entsyymiä, joka katalysoi melaniinin muodostumista melanosyyteissä melaniin syntyvaiheen alussa. NSL-inot syntyvät, kun tyrosinaasin tuotanto on estynyt. Pigmenttisolut ovat kyllä olemassa, mutta ne eivät vain toimi.